Έκδοση κοινοχρήστων

Μας ενημερώνετε τηλεφωνικά για τις τρέχουσες δαπάνες της πολυκατοικίας σας και εντός 24ώρου φροντίζουμε για την έκδοση και αποστολή των καταστάσεων των κοινοχρήστων σε εσάς.