Αποστολή κοινοχρήστων

[[[["field11","equal_to","\u039d\u0391\u0399"]],[["show_fields","field12"]],"and"],[[["field13","equal_to","\u039d\u0391\u0399"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field38","equal_to","\u039d\u0391\u0399"]],[["show_fields","field18,field19,field20,field22,field39,field45,field46,field47,field44"]],"and"],[[["field35","equal_to","\u039d\u0391\u0399"]],[["show_fields","field29,field30,field52,field54,field53"]],"and"],[[["field36","equal_to","\u039d\u0391\u0399"]],[["show_fields","field26,field48,field51,field49,field29"]],"and"],[[["field37","equal_to","\u039d\u0391\u0399"]],[["show_fields","field33,field55,field56"]],"and"],[[["field61","equal_to","\u039d\u0391\u0399"]],[["show_fields","field62,field66,field65"]],"and"],[[["field41","equal_to","\u039d\u0391\u0399"]],[["show_fields","field42"]],"and"]]
1 Step 1
Αποστολή κοινοχρήστων

Νέοι ένοικοι

Διεύθυνση Πολυκατοικίας
Διαχειριστής

Διαχείριση ενοίκων και διαμερισμάτων

Νέοι ένοικοιεπιλέξτε
Διαμέρισμα και Ονοματεπώνυμο νέου ένοικουένα σε κάθε σειρά
0 /
Κλειστά διαμερίσματαεπιλέξτε
Διαμερίσματαένα κάθε σειρά
0 /

1. Κοινόχρηστες Δαπάνες

Κοινόχρηστες δαπάνες
Χρέωση
Αποδοχές καθαρίστριαςσε euro
Είδη καθαριότηταςσε euro
ΔΕΗ κοινοχρήστωνσε euro
ΔΕΗ ανελκυστήρασε euro
ΔΕΥΑΒ καυστήρασε euro
Άλλη κοινόχρηστη δαπάνη 1
Άλλη κοινόχρηστη δαπάνη 2
Άλλη κοινόχρηστη δαπάνη 3

2. Δαπάνες Ανελκυστήρα

Δαπάνες ανελκυστήρα
Συντήρηση ανελκυστήρασε euro
ΔΕΗ ανελκυστήραyour full name
Άλλη δαπάνη ανελκυστήρα 1
Άλλη δαπάνη ανελκυστήρα 2

3. Δαπάνες Θέρμανσης

Δαπάνες θέρμανσης
Πετρέλαιοσε euro
Συντήρηση καυστήρασε euro
ΔΕΗ καυστήρα
Άλλη δαπάνη θέρμανσης 1
Άλλη δαπάνη θέρμανσης 2

4. Διάφορες Δαπάνες

Διάφορες δαπάνες
Δαπάνη 1σε euro
Δαπάνη 2
Δαπάνη 3

5. Δαπάνες Ιδιοκτητών

Δαπάνες Ιδιοκτητών
Δαπάνη ιδιοκτητών 1your full name
Δαπάνη ιδιοκτητών 2your full name
Δαπάνη ιδιοκτητών 3your full name

7.  Έκδοση Κοινοχρήστων 0,50 / Διαμ.

8. Καταγραφή Μονάδων Θέρμανσης

Μονάδες θέρμανσης
Καταγραφή Μονάδων θέρμανσηςένα σε κάθε σειρά
0 /
Previous
Next