Πλήρη διαχείριση

Το πρόγραμμα αυτόπεριλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

 • Έκδοση και διανομή των κοινοχρήστων, είσπραξη αυτών σε προκαθορισμένη ημερομηνίααναγραφόμενη στα ειδοποιητήρια των κοινοχρήστων.
 • Εβδομαδιαίος έλεγχος από το γραφείο μας για τυχόν βλάβες (λάμπες, ρυθμίσεις πόρτας, λειτουργία ανελκυστήρα, κλπ).
 • Συλλογή και εξόφληση όλων των κοινόχρηστων λογαριασμών (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΒ, συνεργείο καθαριότητας, ανελκυστήρας, κλπ).
 • Άμεση αντιμετώπιση τεχνικών βλαβών από έμπειρους συνεργάτες (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κλπ).
 • Τακτικό έλεγχο της στάθμης του πετρελαίου και μέτρηση των ωρομετρητών – θερμιδομετρητών της πολυκατοικίας.
 • Έρευνα αγοράς για την ποιότητα και την τιμή του πετρελαίου.
 • Ογκομέτρηση της δεξαμενής πετρελαίου της πολυκατοικίας και μέτρηση της στάθμης του πετρελαίου πριν και μετά τον ανεφοδιασμό πετρελαίου. Η παραλαβή πετρελαίου γίνεται πάντα με την παρουσία εκπροσώπου της Οικία & Διαχείριση και ενός τουλάχιστον ενοίκου – ιδιοκτήτου της πολυκατοικίας.
 • Προγραμματισμό εργασιών από πιστοποιημένους συνεργάτες (συντήρηση καυστήρα, αναγομόσεις πυροσβεςστήρων, κλπ).
 • Παρουσία εκπροσώπου μας στις γενικές συνελεύσεις της πολυκατοικίας.
 • Έγκριση από την γενική συνέλευση της πολυκατοικάις για οποιαδήποτε δαπάνη άνω των 150,00.
 • Tήρηση πλήρους αρχείου οικονομικών στοιχείων και βιβλίου πρακτικών γνικής συνέλευσης, με δυνατότητα ενημέρωσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.
 • Κίνηση της νομικής διαδικασίας (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις).