Οικονομική διαχείριση

Το πρόγραμμα αυτόπεριλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

  • Έκδοση και διανομή των κοινοχρήστων, είσπραξη αυτών σε προκαθορισμένη ημερομηνίααναγραφόμενη στα ειδοποιητήρια των κοινοχρήστων.
  • Εβδομαδιαίος έλεγχος από το γραφείο μας για τυχόν βλάβες (λάμπες, ρυθμίσεις πόρτας, λειτουργία ανελκυστήρα, κλπ).
  • Συλλογή και εξόφληση όλων των κοινόχρηστων λογαριασμών (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΒ, συνεργείο καθαριότητας, ανελκυστήρας, κλπ).
  • Άμεση αντιμετώπιση τεχνικών βλαβών από έμπειρους συνεργάτες (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κλπ).
  • Παρουσία εκπροσώπου μας στις γενικές συνελεύσεις της πολυκατοικίας.
  • Έγκριση από την γενική συνέλευση της πολυκατοικάις για οποιαδήποτε δαπάνη άνω των 150,00.
  • Tήρηση πλήρους αρχείου οικονομικών στοιχείων και βιβλίου πρακτικών γνικής συνέλευσης, με δυνατότητα ενημέρωσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.
  • Κίνηση της νομικής διαδικασίας (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις).