Εταιρικό προφίλ

Το «ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ιδρύθηκε στην Βέροια το 2010 και δραστηροποπιείται στον νομό Ημαθίας, με αντικείμενο τη διαχείριση κτιρίων και την έκδοση κοινοχρήστων.

Έχοντας ως άξονα της φιλοσοφίας μας το σεβασμό στον πελάτη στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις, έτσι ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με ποιότητα και ταχύτητα, ώστε να κερδίσουμε την εμπισοσύνη και την ικανοποίηση κάθε καταναλωτή.

Η αγάπη μας γι” αυτό που κάνουμε μας οδηγεί να διαχειριστούμε την πολυκατοικία σας με συνέπεια και υπέυθυνότητα, ώστε να απολαμβάνετε μια ευκολότερη καθημερινότητα.